Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Włodawa

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
pozostali pracownicy
Oświadczenie za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu