Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Włodawa

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
STANOWISKA KIEROWNICZE
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2022
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2020
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2019
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2018
Stanowisko pracownika - Skarbnik
STANOWISKA KIEROWNICZE
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 13.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
STANOWISKA KIEROWNICZE
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 16.09.2018r.
STANOWISKA KIEROWNICZE
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2022
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2021
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2020
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2019
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2018
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Wójt
STANOWISKA KIEROWNICZE
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2022
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2021
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2020
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2019
Oświadczenie majątkowe składane za rok 2018
Stanowisko pracownika - Sekretarz