Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Włodawa

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Sprzedaż / dzierżawa mienia 114
12.97%
Informacje o instytucji 53
6.03%
Obwieszczenia 47
5.35%
Zamówienia publiczne 35
3.98%
Zawiadomienia 33
3.75%
Rada Gminy 25
2.84%
Zarządzenia Wójta 2023 r 21
2.39%
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Gmina Włodawa. 18
2.05%
Zapytanie ofertowe 17
1.93%
Uchwały Rady Gminy 16
1.82%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 14
1.59%
Uchwały 2023 13
1.48%
Uchwały 2024 10
1.14%
Informacje o środowisku i jego ochronie 10
1.14%
Sprawy sołeckie 10
1.14%
rada gminy 9
1.02%
Zarządzenia Wójta 2024 r 9
1.02%
Protokoły z sesji Rady Gminy 9
1.02%
Oświadczenie majątkowe 8
0.91%
Struktura organizacyjna 8
0.91%
Petycja 8
0.91%
Orzekanie w sprawach wojskowych 8
0.91%
Aktualności 8
0.91%
Uchwały 2021 7
0.8%
Wnioski do pobrania 7
0.8%
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 7
0.8%
Gospodarka odpadami komunalnymi 7
0.8%
Konkursy - zadania publiczne 6
0.68%
Rejestr instytucji kultury 6
0.68%
Uchwały 6
0.68%
Odpady 6
0.68%
Prawo łowieckie 6
0.68%
Gospodarka komunalna 6
0.68%
Raport o stanie Gminy 6
0.68%
Jednostki organizacyjne 6
0.68%
Zarządzenia Wójta 2017 r 6
0.68%
Prawo wodne 5
0.57%
Klub Radnych „ Sprawiedliwa Gmina” 5
0.57%
Ochrona danych osobowych 5
0.57%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 5
0.57%
Zarządzenia Wójta 2019 r 5
0.57%
Skarbnik Gminy 5
0.57%
Energia z natury – solary w Gminie Włodawa 5
0.57%
Konsultacje społeczne 5
0.57%
Wybory samorządowe 2024 5
0.57%
Kąpieliska 5
0.57%
Składy osobowe Rad Sołeckich 5
0.57%
Komisja Budżetowo-Gospodarcza 5
0.57%
Wójt Gminy 5
0.57%
Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 5
0.57%
Zarządzenia Wójta 5
0.57%
Oświadczenia majątkowe radnych 5
0.57%
Informacja o podstawowej kwocie dotacji 5
0.57%
Podatki i opłaty 5
0.57%
Komisja Ładu i Porządku Publicznego 5
0.57%
Schemat procedury kontroli przedsiębiorców 5
0.57%
Wybory samorządowe 2018 5
0.57%
Sprawozdania 5
0.57%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4
0.46%
Deklaracja dostępności 4
0.46%
Spis Rolny 4
0.46%
Ewidencja działalności gospodarczej 4
0.46%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 4
0.46%
Rok 2020 4
0.46%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 4
0.46%
Zarządzenia Wójta 2021 r 4
0.46%
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – spis Kotłów 4
0.46%
Rok 2021 4
0.46%
Koordynator ds. dostępności 4
0.46%
Kadry 4
0.46%
Wykaz sołectw i sołtysów 4
0.46%
Podatki 4
0.46%
Sekretarz Gminy 4
0.46%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 4
0.46%
Zarządzenia Wójta 2015 r 4
0.46%
Rok 2019 4
0.46%
Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy 4
0.46%
Słownik skrótów 4
0.46%
Dowody osobiste i ewidencja ludności 4
0.46%
Spis Rolny 2020 4
0.46%
Rok 2018 4
0.46%
Dokumenty Strategiczne Gminy 4
0.46%
Regulaminy organizacyjne Urzędu 4
0.46%
Informacje nieudostępnione w BIP 3
0.34%
Decyzje w sprawie wycinki drzew 3
0.34%
Zarządzenia Wójta 2016 r 3
0.34%
Statystyka odwiedzin 3
0.34%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy 3
0.34%
Zarządzenia Wójta 2014 r 3
0.34%
Kontrola zarządcza 3
0.34%
Komisja Statutowa 3
0.34%
Wybory do europarlamentu 2019 3
0.34%
Wybory 3
0.34%
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 3
0.34%
Urząd Gminy 3
0.34%
Wybory prezydenckie 2020 3
0.34%
Historia zmian 3
0.34%
Mapa serwisu 3
0.34%
Inwestycje 2
0.23%
Statut Gminy 2
0.23%
Zasady zachowania czystości i porządku w gminie 2
0.23%
Narodowy Spis Powszechny 2
0.23%
Komisja Rewizyjna 2
0.23%
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2
0.23%
Mienie 2
0.23%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 2
0.23%
Zarządzenia Wójta 2022 r 2
0.23%
Rok 2024 2
0.23%
Oświadczenia Majątkowe 1
0.11%
Gaz 1
0.11%
Ochrona środowiska 1
0.11%
Rolnictwo 1
0.11%
Wybory parlamentarne 2019 1
0.11%
Zarządzanie kryzysowe 1
0.11%
Dopłaty do paliwa 1
0.11%
Interpelacje i zapytania radnych 1
0.11%
Wybory do europarlamentu 2024 1
0.11%
Przyjęcia mieszkańców 1
0.11%
Aktualności 1
0.11%
Wybory ławników 2024 - 2027 1
0.11%
Wybory uzupełniające 2023 1
0.11%
Zarządzenia Wójta 2018 r 1
0.11%
Uchwały 2022 1
0.11%
Instrukcja obsługi BIP 1
0.11%
Stan spraw 1
0.11%
Komisja Oświaty Kultury i Sportu 1
0.11%
Zarządzenia Wójta 2020 r 1
0.11%