Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn40 oraz przyłączy gazu z rur PE100RC SDR11dn25 na działkach w msc. Suszno
Znak
IP.6733.02.2021
Data utworzenia
2021-02-23
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Gorgol Piotr
Dodano do BIP dnia: 2021-02-23 11:48:36