Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn40 oraz przyłączy gazu z rur PE100RC SDR11dn25 na działkach nr ew. 143/1, 979, 705, 980, 703/4, 703/3 - obręb Orchówek.
Znak
IP.6733.05.2020
Data utworzenia
2020-09-08
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Andrzej Sołoducha
Dodano do BIP dnia: 08-09-2020 14:37:59